NazajInformatika  Naprej Informatika 2 WWW strani

Elementi, ki jih naj vsebujejo spletne strani


Vaša naloga je, da označite tiste elemente, ki jih vaša naloga vsebuje. Oznaka mora biti narejena tako, da bralec vidi, kje v
nalogi se ta element nahaja. Kjer je mogoče, naredite hiperpovezave iz elementov v tabeli na elemente v  nalogi. Če
katerega elementa v nalogi ni, hiperpovezave NE naredite.
 
 
VSTOPNA STRAN

je prvi stik z bralcem, zato mora biti oblikovana privlačno in zanimivo in pokazati na bistvene stvari. Naslovnica predvidoma vsebuje: 

 • podatki (logotip) lastnika strani; 
 • povezave na spletne strani področij, ki jih predstavljamo (možnost enostavnega dodajanja in brisanja); 
 • kratek opis - naslov  (ali kak drug večpredstavnostni dodatek), ki hitro in jasno pove, kakšne vrste informacij bodo predstavljene na teh spletnih straneh; 
 • avtorske pravice, elektronski naslov urednika strani, datum zadnje spremembe; 
Naša naloga spada v projekt TIMKO in zato naj bodo na uvodni (vstopni) strani podatki:

Vsebina, ki ima pri točki dodano rdečo zvezdico, naj bo upoštevana v vsaki nalogi. Če katere vsebine nimate, izbrišite samo točke v celici tabele (zvezdico pustite, če jo celica vsebuje). Na koncu seštejte vse točke.
 
Št.točk Podatki za vstopno spletno stran (povezave na elemente v nalogi)
2* pripis (napis): PROJEKT TIMKO (povezavo na spletno stran TIMKO);
2* šola (DRUGA GIMNAZIJA MARIBOR-tudi povezavo na spletno stran);
2* avtor strani (ime, priimek, el. naslov);
1* razred
2*
2*
- mentor (mentorji, če jih je več - ime, priimek, el. naslov);
- iz besede "mentor" na vstopni strani  naredite povezavo na to stran s točkami.OBVEZNO
2* kratek opis - naslov  (ali kak drug večpredstavnostni dodatek), ki hitro in jasno pove, kakšne vrste informacij bodo predstavljene na teh spletnih straneh;
4* kazalo vsebin oz. področij;
2* kraj in šolsko leto, v katerem je bila naloga narejena (povezavo na kraj, če obstaja);
3 pomembne povezave (na vstopno stran skupine, razreda, TIMKO, DGM, dijaku pomembne povezave);
Ostale zahteve
4 povzetek naloge (uvod), ki naj bo kratek in bralca seznani z vsebino in posebnostmi naloge;
3 jedro naloge, ki naj bo razdeljeno na vsebine (poglavja) tako, da praviloma ne bodo daljša od 3 strani (seznam vsebin oz. poglavij naj bo v "kazalu vsebin" na vstopni strani);
3* napisani naj bodo natančni naslovi uporabljenih virov - vsaj 3 viri za točke (vrsta vira, naslov vira);
2 spletne strani morajo imeti povezave, ki omogočajo skok na vstopno stran dijaka, poglavja, predhodno stran, naslednjo stran (in pomembno stran, ki se navezuje na aktivno stran);
3 Strani naj imajo drevesno strukturo (glej vajo 2). Strani (mape) moramo razvrstiti tako, da bomo vsebine kasneje brez težav dodajali ali odvzemali. Večja poglavja ali podpoglavja naj imajo svoja kazala, če je potrebno.
0 Včasih si za informacije, na katere se bomo večkrat sklicevali, naredimo bazo podatkov (mapo ali spletno stran s podatki, na katere se bomo večkrat sklicevali)-pojmovno kazalo. 
5 spletne strani morajo biti vidne enako v različnih spletnih brskalnikih (Netscape, Explorer);
6 spletne strani morajo biti na spletnem strežniku (točke si lahko štejete le, če znate to sami narediti in če so strani brez težav dosegljive);
4 dijak mora dati PRAVI (zadnji) naslov (in potrebne podatke) vstopne spletne strani uredniku skupine;
0 na koncu (ali že prej, če to zahteva urednik) da dijak celotno nalogo uredniku skupine;
0 dijak zna narediti spremembe in popravke na spletnih straneh kjerkoli ne glede na orodja, ki jih ima na razpolago (razume izvorno kodo);
Elementi (ukazi) spletnih strani
2 različne sloge;
2 različne pisave (tip, velikost, barva); 
2 ukaze za krepko, podčrtano in ležečo pisavo;
2 označevanje
2 oštevilčevanje
2 zmanjšanje in povečanje zamika;
2 poravnave;
3 notranja povezava;
3 zunanja povezava;
3 el. pošta;
1 sprememba ozadja;
3 vstavi sliko;
2 slika (vzorec) v ozadju;
4 okvirji;
3 animacija (od nekod prekopirana);
5 animacija - lastna animacija;
3 zvok , zvok1
5 zvok - zvočno podporo izdela dijak sam s pomočjo ustreznega programa; zvok2
0 obrazci;
5 koordinatne slike;
Po svoji oceni bom dodal točke za (max 15 točk):
 • uporabnost za čim širšo javnost (učenci, učitelji, naključni obiskovalci);
 • dostopnost informacij;
 • estetika, grafični izgled, tehnična dovršenost;
 • vsebina, informativnost;
 • količina vloženega dela;
 • SKUPNO ŠTEVILO TOČK
  Uredniki spletnih strani
  * urednik skupine mora dati naslov (in potrebne podatke) glavnemu uredniku;
  * Uredniki (glavni in uredniki skupin) naredijo še verzijo spletnih strani, ki jih bo mogoče zaganjati z ene pomnilniške enote (CD-ja ali diska). To pomeni, da vam bo moral vsak dijak dati končno verzijo naloge. Vsako nalogo boste shranili v svojo mapo. Nato pa naredili povezave na vstopne strani, ki bodo v ustreznih mapah. Na ta način bo mogoče zbrati celotno gradivo na enem mestu in ga predstaviti. Osnutek si priprav>

  Transfer interrupted!

  >
  SKUPNO ŠTEVILO TOČK

  • Vsaka naloga naj bo narejena tako, da bo lahko predstavljena samostojno.
  • Če dijak česa ne zna razložiti, točk za nalogo ne bom upošteval.
  • Če si bo dijak v tabeli s točkami pripisal točke za nalogo, ki je nima, mu bom odštel toliko točk, da bo ocena celotne naloge nižja. 
   Točkovanje:

  140        - max. število točk (vseh)
  125        - max. število točk (ki jih vpiše dijak)
  0.714%     = 1 točka
  0%  - 49%  = 1
  50% - 60%  = 2
  61% - 75%  = 3
  76% - 90%  = 4
  91% - 100% = 5
   

  NazajInformatika  Naprej Informatika 2 WWW strani